Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Vyhlašujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obory ukončené maturitní zkouškou. Výsledky přijatých uchazečů najdete v  tomto souboru pod svým registračním číslem. To vám sdělíme telefonicky.

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

27.5.2022

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - učební obory a dálková forma

Vyhlašujeme výsledky 2. kola přijímacího řízení pro učební obory (denní i dálková forma). Výsledky přijatých uchazečů najdete v ěchto souborech: denní forma, dálková forma. Registrační číslo vám sdělíme telefonicky.

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.
23. 5. 2022

 

Druhé kolo přijímacího řízení - obory ukončené maturitní zkouškou

Ředitel vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení pro obory ukončené maturitní zkouškou. Kritéria přijímání uchazečů najdete v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 25. května. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny v pátek 27. května 2022.
13. 5. 2022

 

Druhé kolo přijímacího řízení - učební obory a dálková forma

Ředitel vyhlásil druhé kolo přijímacího řízení pro učební obory (denní forma) i dálkové studium oboru elektrikář-silnoproud. Kritéria přijímání uchazečů najdete v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 20. května. Výsledky druhého kola budou vyhlášeny v pondělí 23. května 2022.
9. 5. 2022

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obory ukončené maturitní zkouškou. Výsledky přijatých uchazečů najdete v  tomto souboru pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce k přijímacímu řízení.

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

29.4.2022

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Vyhlašujeme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory (denní i dálková forma). Výsledky přijatých uchazečů najdete v souborech níže pod svým registračním číslem, které jste dostali v pozvánce k přijímacímu řízení.

Zápisové lístky mohou přijatí uchazeči odevzdat po dobu deseti pracovních dnů na libovolném z našich středisek. Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí o nepřijetí doručena poštou.

22.4.2022

 

Zahájení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel vyhlásil kriteria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 - denní a dálkové studium.

Řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání (denní forma vzdělávání) mohou uchazeči podávat do 1. března do sekretariátů středisek, a to v době od 07:30 do 12:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Přihlášky můžete také zaslat poštou, doporučujeme však takové odeslání, abyste o něm měli doklad.

Přihlášky vyplňujte pečlivě, zejména kontaktní údaje na uchazeče i zákonného zástupce. Uvádějte telefonní čísla a e-maily! Pište čitelně! V případě nekompletních údajů uvedených v přihlášce vás budeme kontaktovat telefonicky a urychlíme tím řízení. Uchazeči, kteří nevycházejí ze ZŠ, přiloží k přihlášce úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Povinnou informací na přihlášce je datum narození uvedeného zákonného zástupce uchazeče.

Zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, se předkládá podle § 59 odst. 1 a § 60 odst. 15 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.). Dokládá se jen u oborů vzdělání, kde je stanoveno zdravotní omezení nařízením vlády č. 211/2010 Sb. V případě potřeby je možné přiložit lékařský posudek podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. K níže uvedeným oborům vyžadujeme potvrzení od lékaře:

  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud
  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Termíny přijímacího řízení (týká se denního studia):

  • motivační pohovor: úterý 5. 4. 2022
  • 1. termín přijímací zkoušky: úterý 12. 4. 2022
  • 2. termín příjímací zkoušky: středa 13. 4. 2022

Výsledky pro učební obory budou zveřejněny 22. dubna. Výsledky pro maturitní obory budou vyhlášeny v posledních dubnových dnech, ihned po zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek školám.

Další informace podají na obou střediscích zástupci ředitele:

  • středisko Resslova: Ing. Hana Hejduková, MBA
  • středisko Stříbrníky: Ing. Martina Šidlíková
  • středisko Stříbrníky - dálkové studium: Ing. Bc. Martin Tůma