Informační technologie

Informační technologie − zaměření na počítačové sítě a programování 18−20−M/01

(čtyřletý studijní obor s maturitou)


učební plán oboru

 

Stručný popis oboru

Při studiu toho oboru se žáci budou seznamovat s architekturou osobních počítačů a programovým vybavením pro sítové, kancelářské a multimediální aplikace.

Mezi nosné předměty patří především předmět Počítačové sítě. V rámci tohoto předmětu je

využito e-learningového systému NetAcad na podporu studia sítových technologií. Výsledkem

studia je také možnost získání certifikátu programu Cisco Exploration. Studenti se naučí konfigurovat PC,navrhovat a instalovat počítačové sítě, včetně konfigurace aktivních prvku sítě(router, switch pomocí operačního systému IOSu).

Dalším nosným předmětem je Programování, kde se pri studiu se žáci zaměřují na programování počítačů s architekturou typu PC. Základ tvoří jazyk Ca z nej vycházející C++, PHP, Java.
Vytvářené aplikace pro počítače architektury PC lze rozdělit na konzolové,grafické

a určené pro web (tvorba dynamických www stránek s využitím PHP a Javy). Programuje se na platformách Windows a Linux a vytvářenými aplikacemi jsou databáze (PHP+MySQL), systémové programy, grafické programy (využití OpenGl), počítačové hry, edukační programy apod.

Předmět Operační systémy pak seznamuje žáky se základní funkcí OS Windows(server),

Linux a Novell Netvare. Žáci jsou vedeni k pochopení činnosti OS, naučí se instalovat a spravovat tyto OS a to zejména z hlediska sítových služeb.

V předmětu Praxe žáci získávají znalosti a dovednosti z oblasti strukturované kabeláže

(podílejí se na servisu školní počítačové sítě, řeší design počítačových sítí) a vektorové i rastrové grafiky, kde se zaměřujína grafiku pro web (editor Gimp) a technické kreslení s 3D modelováním.

 

Profil uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru získají teoretické a praktické znalosti z oblasti elektrotechniky a IT technologií.Získané znalosti z oblasti programování mohou uplatnit především jako programátoři webu, databázových aplikací a znalosti sítových technologií uplatní jako správci počítačových sítí.

Žáci během studia mohou získat certifikáty Cisco Exploration společnosti CISCO. V komerčním světě velmi uznávané certifikáty jim pomohou řri budoucím hledání zaměstnání. Většina studentů tohoto oboru úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké škole technického směru.