Závěrečné zkoušky

červen 2017

2.6.2017 - písemná zkouška (všichni) - od 8:00 1DS (přednáškový sál), od 8:00 3MP (421), od 9:00 3DE + část3ES (225), od 9:00 3ES (324)

5. - 9.6.2017 - praktická zkouška (všichni dle rozpisu)

12. - 15.6.2017 - volno (všichni)

16.6.2017 - ústní zkouška (MP) - zahájení v 7:50 (231OV)

19.6.2017 - ústní zkouška (DE) - zahájení v 7:50 (231OV)

19. - 20.6.2017 - ústní zkouška (ES) - zahájení celá třída 19.6. v 10:00 (231OV)

21.6.2017 - ústní zkouška (DS) - zahájení v 7:50 (231OV)

22.6.2017 - vydávání vysvědčení a výučních listů - všichni absolventi v 9:00 v obřadní síni MÚ Severní Terasa, Stavbařů 2823/2

rozpis ZZ  zde

přihláška na opravný termín v červnu je zde

Přihlášku na opravný termín je nutné odevzdat nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky!


září 2017 (náhradní a 1. opravný termín)

18.9.2017 - písemná zkouška (všechny obory)

19.9.2017 - praktická zkouška (všechny obory)

21.9.2017 - ústní zkouška (všechny obory)

přihláška na 1. opravný termín v září zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis bude zde


prosinec 2017 (1. a 2. opravný termín)

termíny budou stanoveny v září 2017


přihláška na 2. opravný termín bude zde

přihlášku odevzdejte nejpozději 30 dnů před zkouškou na sekretariát - středisko Stříbrníky

rozpis bude zde

Aktuality