Témata k maturitní zkoušce

Ústní ukoušky z cizího jazyka

Nově je součástí profilové zkoušky i ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák nento předmět zvolí), a proto zveřejňujeme témata i k tomuto zkušebnímu předmětu.

Anglický jazyk - ústní zkouška, Německý jazyk - ústní zkouška

Odborné předměty

Maturitní témata z odborných předmětů najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

Obor 23-41-M/01 Strojírenství
Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Silniční vozidla, Doprava a logistika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Energetika a informatika
Elektrické stroje a pohony, Elektroenergetika, Praktická zkouška z odborných předmětů

Obor 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření Automatizace a počítačové aplikace
Elektronika a sdělovací technika, Automatizace, Praktická zkouška z odborných předmětů

Nepovinné zkoušky

Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk
8.10.2021


Formát odevzdání seznamu literárních děl žáka

Pro seznam literatury k ústní zkoušce z ČJL použijte tento soubor a řiďte se instrukcemi na prvním listu. Seznam literatury je součástí tohoto souboru, a také ho naleznete na úvodní straně maturitních zkoušek.
30.9.2020