Termíny školního roku

Školní rok 2016/2017

4. - 8. 9. - Adaptační kurz 1. ročníků - Staré Splavy
15. 11. STŘ Unie rodičů C127 16:00, Třídní schůzky 16:30 - 18:00
16. 11. RES Třídní schůzky, 16:30 - 18:00 hod.
31. 1. - Ukončení 1. pololetí rozdáním výpisu vysvědčení
19. 4. STŘ Unie rodičů C127 16:00, Třídní schůzky 16:30 - 18:00 (Středisko Stříbrníky, Výstupní 2)
18. 4. RES Třídní schůzky, 16:30 - 18:00 hod.
22.5. - 2.6. RES Řízená praxe 2. a 3. ročníků
od 22. 5. RES Ústní maturitní zkoušky
30. 6. - Ukončení školního roku rozdáním vysvědčení

Aktuality