Další důležitý krok v životě školy

Dne 20.03.2015, Jaroslav Mareš


Prohloubení spolupráce s UJEP Ústí nad Labem

 

Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem se stala dne 19. 03. 2015 fakultní školou Fakulty výrobních technologií a managementu a současně i fakultní školou Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem.

Tento slavnostní akt je vyvrcholením dlouhodobé intenzivní spolupráce školy a fakult UJEP.

Slavnostní setkání proběhlo ve čtvrtek 19. března 2015 v ředitelně SPŠ za účasti děkanů a proděkanů obou fakult, ředitele a zástupců ředitele SPŠ, politických představitelů a pracovníků odboru školství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zde také došlo k podpisu partnerských smluv mezi zúčastněnými subjekty.

  Spolupráce sekundárního a terciárního sektoru školství je zvláště významná při formování nové generace technicky   a přírodovědně vzdělaných odborníků, podpoře talentovaných žáků a studentů, zvyšování kvality výuky a zájmu o studium přírodovědných a technických oborů včetně   realizace vzdělávacích projektů.

SPŠ se stala významným partnerem těchto fakult při přípravě žáků a studentů pro vysokoškolské studium technického i přírodovědného zaměření (strojírenství, elektrotechnika, informatika, matematika, fyzika) v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech.

V rámci této spolupráce budou na škole podporovány zejména obory strojírenské, elektrotechnické a informačních technologií. Spolupráce vzniká i na základě vzrůstající poptávky   sociálních partnerů smluvních stran (především průmyslových závodů a firem) po odborném vzdělání potenciálních zaměstnanců.

Spolupráce znamená podporu zájmu středoškolských studentů (žáků) o technické a přírodovědné obory vyučované na SPŠ formou nabízených odborných přednášek a seminářů i dalších prezentačních akcí obou fakult UJEP.


Hlavní oblasti činnosti Fakultních škol:

  • vyhledávání talentovaných středoškolských studentů a práce s nimi
  • spolupráce vedení partnerů na dalším rozvoji přírodovědného a technického vzdělávání v rámci Ústeckého kraje
  • zkvalitnění výuky žáků na SPŠ formou odborných přednášek a seminářů
  • odborné soutěže
  • sdílení učeben a odborných pracovišť partnerů
  • podpora dalšího vzdělávání středoškolských pedagogů
  • spolupráce středoškolských a vysokoškolských pedagogů
  • spolupráce mezi pedagogy v oblasti zadávání bakalářských a diplomových prací
  • vzájemná pomoc obou škol při nerovnoměrnostech ve výuce formou externích vyučujících