Zahraniční stáže žáků školy

Dne 17.11.2021, Jaroslav Mareš


Žáci oboru logistika a finance absolvovali stáž v Portugalsku

V rámci Erasmus programu "Strojírenství a logistika v Evropě", absolvovalo 14 žáků oboru logistika a finance dvoutýdenní stáž v Portugalsku. Součástí stáže nebylo jen seznámení se s pracovními procesy ve čtyřech logistických firmách, kde žáci pracovali, ale také poznání kultury, místních zvyků a několika měst v Portugalsku. Velkou výhodou bylo také zdokonalení se v anglickém jazyce. 10 studentů z 3. ročníku oboru strojírenství se dále zúčastnilo stáže v Lotyšsku.

<>První týden měli studenti kurz  s názvem  - Kreativní Marketing.  /základy marketingu, Marketing Mix 4P  a digitální marketing/. V druhém týdnu se učili vytvářet reklamy na Googlu a Facebooku.  Studenti dostali na závěr certifikát za splnění kurzu.  Kurz vedla paní Liga Buša- Lehtonena , vedoucí manager Lotyšské marketingové firmy MARKETING ANGELS.

Během volna se o nás staral pan Sandis Krapans , který nám ukázal krásnou historickou Rigu, také národní parky Gauja a Kemeri , hrad Turaida , staré lotyšské město Sigulda a   pobaltské přímořské centrum Jurmala.