Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně vás zveme na třídní schůzky:

  • středisko Stříbrníky - úterý 19. 11. 2019 (od 16:00 jednání zapsaného spolku Unie rodičů - zasedací místnost Stříbrníky)
  • středisko Resslova - středa 20. 11. 2019

V obou termínech proběhnou schůzky od 16:30 do 18:00 hodin. Nejdříve proběhnou schůzky s třídními učiteli jednotlivých tříd v určených učebnách, poté podají jednotliví vyučující informace o prospěchu a chování žáků rodičům (zákonným zástupcům) v určených učebnách a kabinetech. Rozpis rozmístění vyučujících obdrží rodiče a zákonní zástupci od třídních učitelů.

Vážení uchazeči o studium,

pokud chcete o naší škole a vyučovaných oborech získat další informace, bude se naše škola prezentovat na veletrzích vzdělávání v Teplicích (20. - 21. 10.), Děčíně (24. 10.), Litoměřicích (12. 11.), a také na miniburze štředních škol v Ústí nad Labem (Clarion 26.11.).

Další možností je navšívit přímo školu v termínech našich dnů otevřených dveří, na které Vás tímto srdečně zveme.

Okresní kolo Soutěže v programování STŘ

Obhájené vítězství v kategorii Tvorba webu

Stává se již tradicí, že naše škola pořádá společně s DDM Ústí nad Labem okresní kolo Soutěže v programování. Soutěží se v kategoriích programování webových aplikací, programování desktopových aplikací-mládež a programování desktopových aplikací-žáci (určeno pro ZŠ).


Vítězství z minulého roku v kategorii tvorba webových aplikací obhájil náš student Jakub Kubát (4ITA). Kategorie je zaměřena především na front-endové technologie jako HTML, CSS a JavaScript. Kategorii programování desktopových aplikací vyhrál Petr Zahradník (Gymnázium Jateční). Tato kategorie přináší úlohy vyžadující nalezení algoritmů pro řešení různorodých problémů, použitý jazyk je libovolný. Kategorii základních škol vyhrála Anna Tomanová (ZŠ Libouchec). Vítěze a druhé v pořadí z každé kategorie čeká 25. dubna krajské kolo, které organizuje opět naše škola. Přejeme všem a především našim žákům, úspěch v krajském kole.Stupně vítězů:

Tvorba webu: 1. Kubát (SPŠ UL), 2. Plechatý (SPŠ UL), 3. Moc (Gymn. Jateční)

Programování desktopových aplikací: 1. Zahradník (Gymn. Šmejkala), 2. Mahnert, 3. Helis (oba SPŠ UL)

Programování žáci: 1. Tomanová, 2. Bílá, 3. Kocek (všichni ZŠ Libouchec)Mgr. Kamil Balín

Dne 07.03.2019, Aleš Kučera


První zkušební závod v projektu H2AC4schools RES

V sobotu 09. 02. 2019 se ve sportovní hale v Maroldově ulici v Děčíně konal první zkušební závod (spíše seznámení) v rámci výše uvedeného projektu, kterého se zúčastnilo všech 20 týmů z českých a saských středních škol (kromě naší SPŠ zde byly střední školy z Děčína, České Lípy, Sokolova, Liberce, Teplic, Ostrova nad Ohří, saská strana byla zastoupena městy Oberwiesenthal, Penig, Hartha, Freiberg a Waldenburg).

Jedná se o závody PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem. Společným cílem tohoto příhraničního projektu je přiblížit žákům středních škol technologie obnovitelných druhů energie při pohonu silničních motorových vozidel. Získané znalosti potom týmy aplikují při sestavování dálkově ovládaných závodních automobilů, které jsou poháněny vodíkovými palivovými články. Každý tým obdržel stavebnice dvou automobilů, přičemž se u jednoho hodnotí jeho rychlost a u druhého výdrž při jízdě na čas.

Tým naší SPŠ tvoří A. Lepeška, J. Malý, R. Seman, J. Seidl (všichni S2B), P. Grüner (S3B), A. Ženíšek, L. Kůtka, F. Hartl (všichni D2) a L. Chovanec (D3). Vedením tohoto projektu na naší škole byli pověřeni Ing. F. Svoboda a pan M. Baran. Náš tým by měl absolvovat minimálně 3 závody, v nichž se změří kvalita sestrojených závodních automobilů. Dalším velmi důležitým faktorem tohoto projektu je navázání úzké spolupráce se saskými středními školami. Tým naší školy má jako partnera přiřazeno družstvo gymnázia z městečka Penig.

Projekt je zastřešen 3 vysokými školami Technische Universität Chemnitz, Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického Praha a Vysoká škola chemicko-technologická Praha.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 13.02.2019, Pavel Novák


Krajský přebor v šachu školních družstev STŘ

Ve středu 30. ledna proběhlo ve Štětí krajské kolo školních družstev v šachu. Jedná se o postupovou soutěž, které se účastní nejlepší týmy z každého okresu. Naše družstvo ve složení Mrišová, Mašek, Polák, Rojt, Sysel obsadilo pěkné 3. místo, když mělo stejný počet jako druhý tým (rozhodlo pomocné hodnocení). Celkové pořadí: 1. Gymnázium Jateční (23b), 2. Gymnázium Most (19,5b), 3. SPŠ Resslova (19,5b), 4. Gymnázium Litoměřice (17,5b), 5. Gymnázium Teplice (15,5b) atd.

Mgr. Kamil Balín

Dne 04.02.2019, Aleš Kučera


Den D „Internet of Things“ v IBM STŘ

Mise IBM splněna na 100%

Naši žáci v minulém týdnu navštívili „Silicon Valley“ na pražském Chodově, konkrétně centrálu IBM. Zúčastnili se projektového dne, v kterém prezentovali 3 projekty z oblasti IoT (Internet of Things). Renomovaná porota složená z IBM specialistů hodnotila prezentace 16 týmů z celé ČR. Všechny naše projekty prošly před přísnou porotou do finále a vytvořené prototypy z oblasti IoT budou prezentovány na světovém veletrhu Maker Faire (červen Praha). Úspěch je to veliký, protože prošla pouze polovina projektů a my jsme jediná škola, které byly schváleny všechny. Ty naše budou finančně podpořeny, aby mohly být zhotoveny do finální podoby.

Seznam projektů a složení týmů:

Projekt 1: Smart systém zabezpečení objektů (Lupčík, Roth, Parachin)

Projekt 2: IoT Kávovar (Stibor, Machado)

Projekt 3: Systém navádění nákladních vozidel a stavebních strojů podle předem naplánované trasy (Trčka, Všetečka, Jun) 

Mgr. Kamil Balín

Dne 31.01.2019, Aleš Kučera


Vítězství na mistrovství republiky v plavání! RES STŘ

Skvělé! Žáci SPŠ Resslova si na plaveckém mistrovství České republiky školních sportovních klubů, které se konalo v pondělí 28. ledna 2019 v Jindřichově Hradci, připsali obrovský úspěch.

V soutěži družstev zazářila šestice našich žáků Vojtěch Janeček (S3B), Pavel Ouředník (S3A), Filip Sonnenberg (E2), Vojtěch Šeda (2ES), Jan Apetický (1ME), Matěj Mrázek (E1A), která si v jindřichohradeckém bazénu doplavala pro titul mistrů republiky v plavání školních sportovních klubů pro rok 2019.

Žákům blahopřejeme a děkujeme za velice úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Václav Šonka

Dne 29.01.2019, Pavel Novák


Přednášky z předmětu Chemie RES

V úterý 22. ledna se v rámci výuky předmětu Chemie uskutečnily 2 přednášky Voda – nej(ne)obyčejnější kapalina a Chemie v kostce aneb jak umět pro sebe vytěžit z periodické soustavy prvků co nejvíce. Přednášek se ujali odborní asistenti z katedry Chemie Přírodovědecké fakulty UJEP Ústí nad Labem RNDr. Jan Jirsák, Ph.D. a RNDr. Václav Šícha, Ph.D. Přednášky se v multimediálním přednáškovém sále zúčastnili žáci prvních ročníků ze tříd SD1, S1A a S1B.

Vodu považujeme za vůbec nejobyčejnější kapalinu s naprosto „normálními“ vlastnostmi. Vědci, kteří se zabývají jejím chováním a molekulární strukturou, to ovšem vidí trochu jinak.

Periodickou tabulku prvků známe všichni. Smysl této krásné a filozofie plné tabulky většině lidí uniká. Zkusili jsme se společně do této tabulky podívat a dedukovali jsme vlastnosti sloučenin, které dobře známe.

Žákům se obě přednášky velmi líbily a oba přednášející byli odměněni potleskem.

Ing. Vlastimil Sekal, statutární zástupce ředitele

Dne 23.01.2019, Pavel Novák

Aktuality