REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÝCH PLOCH - STŘÍBRNÍKY - Výstupní 2

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

od 9. ledna 2023 začne probíhat rekonstrukce parkovacích a přístupových ploch v přední části budovy. Hlavní vstup do budovy školy bude nezbytně nutnou dobu uzavřen. Přístup je umožněn pouze žákovských vstupem v zadní části budovy ( sledujte nápisy a informační cedule na budově školy). V případě problémů kontaktujte sekretariát nebo vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

Středoškolský atletický pohár RES STŘ

 Dne 22.9. se konal oblastní přebor středních škol v atletice. Z naší školy se tohoto závodu zúčastnilo 12 žáků a vybojovali 2. místo z 5ti škol. Velké poděkování patří všem zúčastněným, nicméně velkou zásluhu na tomto výsledku mají: Adam Císař (1ES), Matyas Köszegi (2ED), Lukáš Hora (E2), Patrik Carska (2ITB) a Tomáš Bešťák (2ITB). I přesto, že naše škola skončila druhá, vysokým počtem získaných bodů postupuje do Krajského kola, které se uskuteční na začátku října opět na stadionu v Ústí nad Labem. 


Dne 26.09.2022, Martin Tůma


Nadace ČEZ - spolupráce se školou RES STŘ

Díky spojení finančních prostředků školy a Nadace ČEZ regiony se nám podařilo zkvalitnit podmínky praktického vyučování pořízením nejmodernější frézy plošných spojů v hodnotě téměř 800 000,- Kč.  Fréza bude mít široké využití, jak pro ročníkové práce žáků, tak pro zkvalitnění praktického vyučování všech elektro oborů. Pomocí frézy bude vytvářena řada učebních pomůcek.

Každá moderní učební pomůcka pomáhá zkvalitnit výuku na naší škole a přiblížit žáky reálnému pracovnímu prostředí ve firmách.

Dne 13.09.2022, Jaroslav Mareš


ADAPTAČNÍ KURZ 2022 RES STŘ