Vážení uchazeči o studium,

děkujeme za zájem, který jste projevili svou účastí na dnech otevřených dveří a ukázkových dnech. Nyní je na vás, zvolit si obor, o který máte největší zájem a který bude pro váš další život nejpřínosnější. Kriteria prvního kola přijímacího řízení najdete je společně s dalšími informacemi v sekci přijímací řízení tohoto webu.

Nezapomeňte také na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března. Verzi přihlášky, aktualizovanou MŠMT pro tento školní rok, naleznete zde.

Energetická maturita 2017 – opět vítězství naší SPŠ RES

Ve dnech 26. – 28. 04. 2017 se konal v tepelné elektrárně Tušimice další ročník celostátní soutěže pořádané podnikem ČEZ "Energetická maturita 2017". Naši školu reprezentovali D. Raichart, O. Musil a J. John (všichni třída E3).

I když naprostá většina soutěžících (celkem jich bylo 40 z 10 středních škol) byla ze čtvrtého ročníku elektrotechnických průmyslových a odborných škol, naši "třeťáci" opět excelovali (jako v loňském školním roce).

O. Musil obsadil 1. místo, J. John skončil na 2. místě a D. Raichart byl čtvrtý.

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti gratuluje k tomuto významnému úspěchu.

Pokud máte zájem, můžete si přečíst i oficiální tiskovou zprávu kterou vydala k soutěži Skupina ČEZ.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 29.04.2017, Pavel Novák


Vítězství v krajském kole SOČ RES

Práce Radima Taubera (třída A4) "Kultivační komora" opět uspěla dne 19. 04. 2017 v krajském kole SOČ konaném v DDM Ústí nad Labem. V oboru 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadila 1. místo a Radim postoupil do celostátního kola.

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti Radimovi blahopřeje.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 25.04.2017, Pavel Novák


Krajské kolo Soutěže v programování STŘ

Naši žáci vybojovali dvě stříbra a jeden bronz

Ve čtvrtek 20. dubna za účasti více jak 20 žáků z celého kraje proběhlo na naší škole krajské kolo Soutěže v programování. Již druhým rokem jsme se zhostili pořádání této významné soutěže MŠMT.

Účastnila se velká část škol ústeckého kraje, vítězové okresních kol. V úvodu proběhlo slavnostní zahájení za účasti ředitele pořádající školy a zástupce partnera soutěže společnosti TETA s.r.o. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, tři pro žáky středních škol a jedné pro žáky ZŠ.

Nejlépe z našich si vedl Luboš Mareček (2. místo) v kategorii programování mikrořadičů a David Šerák (2. místo) v kategorii programovací jazyky mládež. Třetí místo v kategorii programování webových aplikací pak vybojoval Jan Korndörfer.

Zadané úlohy byly velmi zajímavé a časově náročné. Výkony soutěžících hodnotila do odpoledních hodin renomovaná porota ve složení Dr.Fišer, Ing. Kotala a Ing. Haberzettl. O postupujících do republikového kola rozhoduje až ústřední porota na základně bodů ze všech škol v republice. Všichni se shodli, že už se těší na příští ročník, až opět změří své síly. Celkové výsledky naleznete v níže uvedené výsledkové listině.

Výsledková listina
Mgr. Kamil Balín

Dne 23.04.2017, Aleš Kučera


Obhajoby ročníkových prací třídy 4IT STŘ

Ve dnech 20.4 a 21.4 2017 proběhly obhajoby ročníkových prací čtvrtého ročníku informačních technologií.

Žáci předvedli zajímavé práce a během dvacetiminutové prezentace se snažili před komisí ukázat a demonstrovat to nejlepší, co během roku naprogramovali a vytvořili. Mezi nejpoutavější práce patřilo bezpochyby chytré zrcadlo, zkonstruovaná a hardwarově plně funkční pěstírna chilli papriček a v neposlední řadě připravovaný nový školní web s implementací nejmodernějších technologií. 

Dne 21.04.2017, Aleš Kučera


Další významné úspěchy v soutěžích RES

Dne 28. 03. 2017 se v Praze konalo regionální kolo Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže (EXPO SCIENCE AMAVET) pod záštitou předsedy ČSAV prof. Drahoše. Naši školu reprezentoval Radim Tauber (třída A4), který s prací "Kultivační komora" obsadil 1. místo a postoupil do národního kola.

Zároveň tato práce uspěla 30. 03. 2017 v okresním kole SOČ konaném v DDM Ústí nad Labem. V oboru 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadila rovněž 1. místo.

 

Vedení školy a o. p. s. Technik budoucnosti blahopřeje k těmto významným úspěchům.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 03.04.2017, Pavel Novák


Okresní kolo soutěže v programování STŘ

V pátek 24. března proběhlo na středisku Stříbrníky okresní kolo Soutěže v programování.

Soutěž uspořádala naše škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii Aplikační software – tvorba webu zvítězil náš žák Jan Korndörfer, 2. místo Michal Moc (Gymnázium Jateční), 3. Místo Jindřich Koš (SPŠ Ústí nad Labem).

První místo v kategorii Programovací jazyky mládež vybojoval suverénním výkonem David Šerák, 2. místo Tomáš Černohorský, 3. místo Tomáš Kubín (všichni SPŠ Ústí nad Labem). Žáci na prvním a druhém místě postupují na krajské kolo, které opět pořádá naše škola a to 20. dubna. V krajském kole navíc přibude kategorie mikrořadičů, která začíná získávat na velké popularitě. Držíme palce našim žákům a těšíme se na předvedené výkony.

Mgr. Kamil Balín

Dne 28.03.2017, Aleš Kučera