Vážení uchazeči,

děkujeme vám za odevzdané přihlášky ke vzdělávání. V letošním roce ředitel školy zrušil přijímací zkoušku na obory:

 • Dopravní prostředky
 • Logistické a finanční služby
 • Mechanik elektrotechnik

Na základě opatření obecné povahy č.j: MŠMT – 43073/2020-3 a kritérií pro přijímání ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška pro výše uvedené obory konat nebude a všichni přihlášení uchazeči budou přijati.

Uvedené OOP umožňuje nejpozději do 8. března rozhodnout o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro daný obor vzdělání, pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

5. března 2021

Vážení žáci školy, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Na základě dalších opatření vlády si vám dovoluji podat tyto základní informace:

 • Na způsobu vzdělání se v naší škole od 1. 3. 2021 zatím nic nemění. Nadále platí vzdělávání distančním způsobem podle pravidel, která máme nyní nastavena. To platí i pro žáky závěrečných ročníků, kteří se připravují na své závěrečné a maturitní zkoušky.
 • O všech změnách ve způsobu vzdělávání, která bude škola připravovat návazně na rozhodnutí vydaných Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví a MŠMT vás budeme v předstihu informovat na stránkách školy a přes KOMENS.
 • Pokud nastane možnost prezenčního způsobu vzdělávání po třech týdnech, pod podmínkou testování žáků zaměřeného na zjištění přítomnosti viru covid-19 v organismu, obdržíte opět od školy potřebné informace a pokyny. V současné době není na úrovni státu rozhodnuto o žádné formě a způsobu testování.

Přeji všem zdraví a pokud možno pohodu.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Informace pro studenty - obědy

Od 18. 1. 2021 je možnost vyzvednutí obědů ve školní jídelně střediska Resslova. Pokud budete mít někdo zájem, nezapomeňte si obědy objednat na www.strava.cz. Obědy se budou vydávat od 11.45 - 14.00 hod., a to pouze do donesených jídlonosičů! Stravovat se na jídelně není možné vzhledem k dané situaci.

DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI za rok 2019 RES STŘ

Již po šesté vyhlásil Klub zaměstnavatelů výsledky soutěže  Doporučeno zaměstnavateli. V této soutěži zaměstnavatelé hodnotí školy  z hlediska připravenosti absolventů  do praktického života.  Děkujeme všem, kteří nám v tajném hlasování dali hlas, velmi si toho vážíme. Podpora naší SPŠ podniky a firmami je pro žáky ZŠ a jejich zákonné zástupce jasným vzkazem, jakým směrem se mají orientovat při volbě středoškolského a později vysokoškolského vzdělání. Hlavním kritériem je uplatitelnost absolventů škol  v firmách. Naše škola s velkou převahou obhájila prvenství i v tomto roce.

Pořadí středních škol v Ústeckém kraji:

1. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, RESSLOVA 210/5, ÚSTÍ NAD LABEM

2. SOŠ ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, OA A SZDRŠ, NA PRŮHONĚ 4800, CHOMUTOV

3. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1060/20, CHOMUTOV

Zaměstnavatelé tímto oceňují střední školy a vysoké školy nejlépe připravující na zaměstnání.

Jak se vyjádřil ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák: „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí. Připravena je také výměna zkušeností, ale i praktické zapojení odborníků z firem do výuky, či nahlédnutí pracovníků škol, nebo samotných

Tohoto ocenění si škola velmi váží, neboť spojení teorie s praxí a spolupráce se zaměstnavateli je kromě vzdělávání jedním ze stěžejních pilířů práce školy.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 23.01.2020, Jaroslav Mareš


Nový rok RES STŘ


Dne 22.12.2019, Jaroslav Mareš


Vánoční futsalový turnaj školy ovládlo středisko Stříbrníky RES STŘ

V pátek 20. prosince se ve sportovní hale střediska Stříbrníky konalo finále tradičního vánočního futsalového turnaje naší školy. Rekordní počet 40 tříd odehrál v týdnu před Vánoci svá utkání v rámci kvalifikace, ze které do finále postoupili oba finalisté z jednotlivých středisek.

První semifinále bylo jasnou záležitostí pro stříbrnickou třídu 3.DM, která zvítězila nad mladíky z S1B 4:1. Druhé semifinále už bylo o poznání vyrovnanější. Po vítězství 2:1 nad třídou D3 se radovala třída 3.ITA.

V duelu o třetí místo nakonec po boji uspěli žáci S1B, kteří si poradili se třídou D3 těsně 4:3.

V napínavém finále dvou tříd ze Stříbrníků nakonec zvítězila 2:1 třída 3.DM nad stejně starými žáky 3.ITA.

Mgr. Michal Neustupa


Výsledky finále vánočního futsalového turnaje

Semifinále

 • S1B (středisko Resslova) – 3.DM (středisko Stříbrníky) 1:4
 • D3 (středisko Resslova) – 3. ITA (středisko Stříbrníky) 1:2

O 3. místo

 • S1B (středisko Resslova) – D3 (středisko Resslova) 4:3

Finále

 • 3.DM (středisko Stříbrníky) – 3.ITA (středisko Stříbrníky) 2:1

Další fotografie: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6.

Dne 20.12.2019, Pavel Novák


Spolupráce s Gyeongju Business High School, Republic of Korea RES STŘ

 

Naše škola získala partnera z Jižní Koreje - Gyeongju Business High School, podepsali jsme memorandum o spolupráci.

Navázali jsme tak na nedávnou návštěvu, kdy přijalo vedení školy zástupce korejských středních škol v čele s panem Jong-Soo Kimem, generálním ředitelem centra pro zahraniční styky Korejské republiky – Jižní Korea a ředitelem panem Lee Sang – Myoung.

Hlavním zájmem našich korejských přátel je navázaní úzkých styků se školou a podmínky pro další rozvoj spolupráce v Ústeckém kraji, spolupráci s městem, krajem a UJEP.

Účelem této dohody o spolupráci je:

 • rozšířit a posílit globální vzdělávací programy na obou středních školách,
 • přispívat k rozvoji výměnného programu pro studenty, a
 • rozvíjet možnosti odborného vzdělávání zaměstnanců mezi Střední průmyslovou školou a Gyeongju Business High School

Dne 17.12.2019, Jaroslav Mareš


Portugalsko - ERASMUS+ STŘ

10 žáků ze 4. Lf a 2 žáci ze 3.Lf se ve dnech 2. 11. až 15.11 zúčastnili stáže s názvem „Strojírenství a logistika v Evropě“  v Portugalsku. Žáci byli ubytováni v kampusu Mobility Friends v Gamilu nedaleko městečka Barcelos, cca 70 km od Porta. V rámci všedních dní byli přiděleni do 3 firem, a to Chuvitex, Frutas do Cávado, CorreiaCardoso, kde vykonávali odbornou stáž, při které zdokonalovali své kompetence v oboru logistika a anglický jazyk. Stáž byla velmi prospěšná, všichni žáci přijeli plni zážitků z cestování letadlem, návštěv turistických center Portugalska a obohaceni o získané dovednosti z oboru. 


Dne 10.12.2019, Martin Tůma


Souboje škol na 64 polích šachovnice RES STŘ

Bronzová medaile a postup našeho týmu na krajské kolo!

V pondělí 2. prosince proběhlo v DDM okresní kolo škol v šachu. Nelítostné souboje na šachovnicích svedlo 150 žáků škol celého okresu.  Naše družstvo získalo 3. místo v kategorii střední školy a vybojovalo si tak postup na lednové krajské kolo, které se uskuteční v Lounech. Nejvyšší počet bodů pro náš tým získal Sysel, Polák, Mrišová (všichni 4 body ze 6 partií).

Mgr. Kamil Balín


Dne 04.12.2019, Aleš Kučera

Aktuality