Vážení uchazeči o studium,

děkujeme za Vámi podané přihlášky, které přišly letos opět v hojném počtu. V nejbližší době nás v rámci přijímacího řízení čekají následující kroky:

  • cca 29. března - Uchazeči obdrží dopisem pozvánku na motivační pohovor a maturitní obory také pozvánku k přijímací zkoušce. (Ti, kdo udali v přihlášce e-mailovou adresu, dostanou pozvánku také elektronicky.)
  • 9. dubna - Motivační pohovor
  • 12. dubna - 1. termín přijímacích zkoušek
  • 15. dubna - 2. termín přijímacích zkoušek
  • 22. dubna - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro učební obory.
  • 29. dubna - Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory. (Po zpřístupnění výsledků státních přijímacích zkoušek CERMATem.)

Kriteria probíhajícího přijímacího řízení a další informace najdete v sekci přijímací řízení tohoto webu.

Zahájení školního roku 2018/2019 RES STŘ

Středisko Stříbrníky:

Zahájení školního roku je v pondělí 3. 9. 2018.

1. ročníky a třídy 2MP, 2DE, 3ITA  a 4ME v 8:00 dle rozpisu v budově školy.

Ostatní třídy mají zahájení v 8:55 v přidělených třídách. Rozpis tříd bude v budově školy.

1. ročníky odjíždějí po 9:00 na Adaptační kurz do Starých Splavů viz odkaz AK2018.

Dálkové studium má zahájení ve čtvrtek 6.9.2018 v 15:00 v přednáškovém sále střediska Stříbrníky (1. patro v budově školy).


Středisko Resslova:

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. 9. 2018 od 8:00 hodin v kmenových učebnách.

Dne 28.08.2018, Martin Tůma


Adaptační kurz 2018 RES STŘ

Vážení rodiče a zákonní zástupci, vážení žáci

děkujeme za zájem o školu i přes prázdniny,

informace k adaptačnímu kurzu je v sekci AKTIVITY ŠKOLY

Hezký zbytek prázdnin a dovolených


Jaroslav Mareš

Dne 19.07.2018, Jaroslav Mareš


Žáci naší školy vyhráli v soutěži finanční gramotnosti STŘ

Naši žáci v této soutěži, kde bylo hlavním smyslem pochopit domácí hospodaření, dosáhli fenomenálního úspěchu, když se mezi 120 zúčastněnými týmy z gymnázií, obchodních akademií a jiných středních škol celé České republiky umístili na prvním místě.

V soutěži byla zahrnuta tato témata: základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky, principy tvorby domácího rozpočtu, možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem či finanční produkty.

Soutěž rozvíjí schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi či kompetence k podnikavosti a tvořivosti. Žákům za reprezentaci školy a Ústeckého kraje a jejich odborné učitelce patří velký dík.


Dne 25.06.2018, Martin Tůma


Studentské servisní dny v CEDOPU 2018 RES

Ve dnech 7.6. - 8.6.2018 probíhaly na naší škole Studentské servisní dny v prostoru CEDOPU. Této již každoroční akce se zúčastnilo vybraných 13 studentů ze třetího ročníku dopravního oboru, kteří prováděli odbornou servisní kontrolu technického stavu u vozidel, která si zde mohli nechat zkontrolovat zájemci z řad zaměstnanců školy i studentů.

Studenti pracovali na 9 stanovištích, z toho letos i na nově otevřeném pracovišti měření emisí a diagnostika řídících jednotek. Studenty práce v těchto dnech velmi bavila, přistupovali profesionálně k zákazníkovi i k práci, bravurně zvládali servis všech dodaných vozidel.

Dne 19.06.2018, Pavel Novák


Revolution train 2018 RES

V pondělí 4. 6. 2018 se celkem 105 žáků z prvních ročníků naší školy zúčastnilo pod záštitou Ústeckého kraje preventivní akce Protidrogový vlak - Revolution train. Multimediální vlaková souprava Revolution train přináší novou formu preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím všech lidských smyslů zapůsobit na žáky, na jejich pohled na legální a nelegální drogy a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Mgr. Martin Lev

Dne 06.06.2018, Pavel Novák


Krajské finále v plážovém volejbalu 2018 RES

24. května se žáci SPŠ Resslova, ve složení František Dolejší a Pavel Kovář, zúčastnili krajského finále v plážovém volejbalu. Ve finálové bitvě podlehli teplickému gymnáziu až ve zkrácené hře a v krajském finále obsadili druhé místo.

Druhým místem v kraji se naši žáci kvalifikovali na republikové finále. Děkujeme klukům za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v další fázi turnaje.

Mgr. Václav Šonka

Dne 26.05.2018, Pavel Novák