Vážení uchazeči o studium,

srdečně vás zveme na dny otevřených dveří v obou střediscích naší školy. Podrobnosti o termínech naleznete pod tímto odkazem nebo v horním menu Pro uchazeče. Zde naleznete také temíny ukázkových dnů, na kterých můžete okusit atmosféru naší školy na vlastní kůži.

Nezapomeňte také na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března. Aktuální verzi přihlášky ke studiu na SŠ naleznete zde.

Kriteria přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 zveřejní ředitel školy nejpozději do konce ledna 2019.

Zahájení školního roku 2018/2019 RES STŘ

Středisko Stříbrníky:

Zahájení školního roku je v pondělí 3. 9. 2018.

1. ročníky a třídy 2MP, 2DE, 3ITA  a 4ME v 8:00 dle rozpisu v budově školy.

Ostatní třídy mají zahájení v 8:55 v přidělených třídách. Rozpis tříd bude v budově školy.

1. ročníky odjíždějí po 9:00 na Adaptační kurz do Starých Splavů viz odkaz AK2018.

Dálkové studium má zahájení ve čtvrtek 6.9.2018 v 15:00 v přednáškovém sále střediska Stříbrníky (1. patro v budově školy).


Středisko Resslova:

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 3. 9. 2018 od 8:00 hodin v kmenových učebnách.

Dne 28.08.2018, Martin Tůma


Adaptační kurz 2018 RES STŘ

Vážení rodiče a zákonní zástupci, vážení žáci

děkujeme za zájem o školu i přes prázdniny,

informace k adaptačnímu kurzu je v sekci AKTIVITY ŠKOLY

Hezký zbytek prázdnin a dovolených


Jaroslav Mareš

Dne 19.07.2018, Jaroslav Mareš


Žáci naší školy vyhráli v soutěži finanční gramotnosti STŘ

Naši žáci v této soutěži, kde bylo hlavním smyslem pochopit domácí hospodaření, dosáhli fenomenálního úspěchu, když se mezi 120 zúčastněnými týmy z gymnázií, obchodních akademií a jiných středních škol celé České republiky umístili na prvním místě.

V soutěži byla zahrnuta tato témata: základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky, principy tvorby domácího rozpočtu, možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem či finanční produkty.

Soutěž rozvíjí schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi či kompetence k podnikavosti a tvořivosti. Žákům za reprezentaci školy a Ústeckého kraje a jejich odborné učitelce patří velký dík.


Dne 25.06.2018, Martin Tůma


Studentské servisní dny v CEDOPU 2018 RES

Ve dnech 7.6. - 8.6.2018 probíhaly na naší škole Studentské servisní dny v prostoru CEDOPU. Této již každoroční akce se zúčastnilo vybraných 13 studentů ze třetího ročníku dopravního oboru, kteří prováděli odbornou servisní kontrolu technického stavu u vozidel, která si zde mohli nechat zkontrolovat zájemci z řad zaměstnanců školy i studentů.

Studenti pracovali na 9 stanovištích, z toho letos i na nově otevřeném pracovišti měření emisí a diagnostika řídících jednotek. Studenty práce v těchto dnech velmi bavila, přistupovali profesionálně k zákazníkovi i k práci, bravurně zvládali servis všech dodaných vozidel.

Dne 19.06.2018, Pavel Novák


Revolution train 2018 RES

V pondělí 4. 6. 2018 se celkem 105 žáků z prvních ročníků naší školy zúčastnilo pod záštitou Ústeckého kraje preventivní akce Protidrogový vlak - Revolution train. Multimediální vlaková souprava Revolution train přináší novou formu preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím všech lidských smyslů zapůsobit na žáky, na jejich pohled na legální a nelegální drogy a inspirovat je k pozitivním životním volbám.

Mgr. Martin Lev

Dne 06.06.2018, Pavel Novák


Krajské finále v plážovém volejbalu 2018 RES

24. května se žáci SPŠ Resslova, ve složení František Dolejší a Pavel Kovář, zúčastnili krajského finále v plážovém volejbalu. Ve finálové bitvě podlehli teplickému gymnáziu až ve zkrácené hře a v krajském finále obsadili druhé místo.

Druhým místem v kraji se naši žáci kvalifikovali na republikové finále. Děkujeme klukům za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v další fázi turnaje.

Mgr. Václav Šonka

Dne 26.05.2018, Pavel Novák