ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 RES STŘ

Vážení zákonní zástupci a žáci školy,

Na základě řady dotazů si Vám dovoluji upřesnit hygienické podmínky, které budou zahájení školního roku 1. září provázet:

Povinnost všech žáků, zaměstnanců a třetích osob si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor typu FFP2).

Zakrytí dýchacích cest platí i ve třídách do provedení prvního testování. Škola použije k testování státem dodané antigenní testy zn. GENRUI.

Testování se nevztahuje na žáky, kteří:

•             mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně ukončeném očkování),

•             nebo prodělali nemoc covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19, doložením lékařského potvrzení o prodělaném onemocnění).

•             nebo doloží negativní test z oficiálního odběrového místa: PCR ne starší 7 dnů

•             nebo doloží negativní AG test z oficiálního odběrového místa: ne starší 72 hodin

•             Uvedené výjimky je nutné řádně doložit.

•             V případě pozitivního testu žáka není povolena jeho přítomnost ve vzdělávání.
O případném pozitivním výsledku testu budou zákonní zástupci nezletilých žáků neprodleně informováni a bude společně dohodnut další postup.

Po celou dobu zahájení Vás budou pracovníci školy informovat a pomáhat tak, abychom společně start do nového školního roku zvládli.

Zároveň Vás informujeme, že další testování bude, podle Usnesení Vlády ČR z 16. 8. 2021 realizováno ve dnech 6. 9. 2021 a 9. 9. 2021.

Pro informaci zveřejňujeme dokumenty, podle kterých škola při zajištění provozu postupuje.

Dne 28.08.2021, Jaroslav Mareš


PRÁZDNINY 2021 RES STŘ

Vážení žáci, vážení kolegové,

přejeme vám hezké prázdniny, pohodové dny, absolventům šťastné vykročení do života.

Po prázdninách se na vás zase budeme těšit.


Během prázdnin budeme dávat do odkazu "Zaměstnání " nabídky firem, pokud máte zájem kontaktujte přímo osoby uvedené v nabídce.

Obdobné to bude s nabídkami vysokých škol.


Vedení školyDne 29.06.2021, Jaroslav Mareš


Monzas, Správa železnic a NTD group - spolupráce RES STŘ

Vyhodnocení několika-leté spolupráce školy a firem. Odborníci z firem vyučují ve škole, odborný výcvik a praxe probíhá v reálných podmínkách firem. Výsledkem je podpora žáků školy, získání praktických dovedností a u řady žáků získání perspektivního zaměstnání po absolvování školy.
Nádherný příklad jak jednoduše jde a funguje systém bez potřeb složitých názvů a zdůvodňování „duálního vzdělávání“. Jenom najít správnou cestu.

Velké poděkování triu Monzas, Správa železnic a NTD group Dne 13.06.2021, Jaroslav Mareš


Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE RES STŘ


Slavnostní ceremoniál při příležitosti Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE se uskutečnil dne 27. května 2021 v prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství mládeže a tělo­výchovy ČR, za účasti ředitele odboru středního, vyššího odborného a dal­šího vzdělávání MŠMT, ředitelů škol a zástupců Pracovní skupiny pro od­borné vzdělávání ČSZE.

Za naši školu Aleš Moravec.
Velká gratulace

Dne 01.06.2021, Jaroslav Mareš


Praktické maturity RES STŘ

Praktické maturity jsou v plném proudu, měli by je všichni v pohodě zvládnout.


Dne 18.05.2021, Jaroslav Mareš


Soutěž v programování nezastavil ani koronavirus STŘ

Dvě prvenství pro naše žáky

Ve čtvrtek 22. dubna proběhlo krajské kolo Soutěže v programování, tentokrát však on-line, každý soutěžil z pohodlí svého domova. Již tradičním spoluorganizátorem této soutěže byla naše škola.

V 9:00 bylo v cloudu zveřejněno pro soutěžící zadání, které je stejné pro všechny kraje v rámci celé české republiky. Na platformě Discord mohli účastníci v průběhu soutěže on-line komunikovat s porotou. Soutěžilo se jako každým rokem v kategoriích programování mládeže, programování žáci, programování webových aplikací a programování mikrořadičů. Po čtyřech hodinách práce soutěžící odesílali řešení opět do cloudu k porotě.

V kategorii mikrořadiče odevzdávali vedle samotného kódu i samostatně nahrané video ukazující funkčnost vyřešeného úkolu. Porota měla letos ztížené podmínky hodnocení a musela být schopná odzkoušet vyřešené úkoly napříč všemi programovacími prostředími a platformami (např. Mac OS). Výsledky se tak žáci dozvěděli s několikadenním zpožděním.

Dvě první místa a další umístění na pódiu je pro žáky naší školy úspěchem. V kategorii mikrořadiče vyhrál Adam Roth (4ITA) a kategorii programování webu vyhrál Jan Lupčík (4ITA). Kategorii programování mládež vyhrál Kryštof Gärtner (SPŠ Chomutov) a kategorii programování žáci určenou pro druhý stupeň Josef Veselý (Gymnázium Lovosice). Vítězům pomůže umístění v soutěži k přijetí na vysokou školu. Příští rok, jak všichni doufají, se soutěž uskuteční tradiční prezenční formou opět v prostorách naší školy.

Výsledková listina


Dne 14.05.2021, Aleš Kučera