Vážení uchazeči o studium,

děkujeme vám za hojnou účast na našich dnech otevřených dveří a ukázkových dnech. Nyní nezapomeňte na to, že přihlášku musíte podat řediteli školy nejpozději do 1. března.

Ředitel zveřejnil kriteria prvního kola přijímacího řízení pro denní i dálkovou formu vzdělávání. Najdete je společně s dalšími informacemi v sekci Pro uchazeče - přijímací řízení tohoto webu.

Termíny přijímacího řízení:

 • do 31. 1. - ředitel vyhlásí kriteria 1. kola
 • 31. 1. - po ukončení hodnocení 1. pololetí mohou ZŠ tisknout přihlášky k přijímacímu řízení
 • 1. března - poslední možnost odevzdat přihlášku ke studiu
 • do 29. března - přijde vám pozvánka na motivační pohovor a přijímací řízení
 • 5. dubna - motivační pohovor
 • 12. dubna - 1. termín státní přijímací zkoušky
 • 13. dubna - 2. termín státní přijímací zkoušky
 • 22. dubna - vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro učební obory a pro dálkovou formu vzdělávání.
 • cca 29. dubna - vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.

Vážení rodiče, vážení uchazeči o vzdělávání ve škole,

v nejbližších dnech proběhnou ve škole schůzky s rodiči a Dny otevřených dveří. Všechny akce budou probíhat v souladu s hygienickými podmínkami stanovenými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Žádáme vás, abyste při pohybu v prostorách školy respektovali veškerá hygienická opatření (použití respirátoru).

Děkujeme vám.

Vedení školy


Třídní schůzky:

 • Středisko Resslova - úterý 16. 11. 2021 od 16:30 hodin
 • Středisko Stříbrníky - čtvrtek 18. 11. 2021 od 16:30 hodin
-->

Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE RES STŘ


Slavnostní ceremoniál při příležitosti Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE se uskutečnil dne 27. května 2021 v prostorách Velkého zrcadlového sálu Ministerstva školství mládeže a tělo­výchovy ČR, za účasti ředitele odboru středního, vyššího odborného a dal­šího vzdělávání MŠMT, ředitelů škol a zástupců Pracovní skupiny pro od­borné vzdělávání ČSZE.

Za naši školu Aleš Moravec.
Velká gratulace

Dne 01.06.2021, Jaroslav Mareš


Praktické maturity RES STŘ

Praktické maturity jsou v plném proudu, měli by je všichni v pohodě zvládnout.


Dne 18.05.2021, Jaroslav Mareš


Soutěž v programování nezastavil ani koronavirus STŘ

Dvě prvenství pro naše žáky

Ve čtvrtek 22. dubna proběhlo krajské kolo Soutěže v programování, tentokrát však on-line, každý soutěžil z pohodlí svého domova. Již tradičním spoluorganizátorem této soutěže byla naše škola.

V 9:00 bylo v cloudu zveřejněno pro soutěžící zadání, které je stejné pro všechny kraje v rámci celé české republiky. Na platformě Discord mohli účastníci v průběhu soutěže on-line komunikovat s porotou. Soutěžilo se jako každým rokem v kategoriích programování mládeže, programování žáci, programování webových aplikací a programování mikrořadičů. Po čtyřech hodinách práce soutěžící odesílali řešení opět do cloudu k porotě.

V kategorii mikrořadiče odevzdávali vedle samotného kódu i samostatně nahrané video ukazující funkčnost vyřešeného úkolu. Porota měla letos ztížené podmínky hodnocení a musela být schopná odzkoušet vyřešené úkoly napříč všemi programovacími prostředími a platformami (např. Mac OS). Výsledky se tak žáci dozvěděli s několikadenním zpožděním.

Dvě první místa a další umístění na pódiu je pro žáky naší školy úspěchem. V kategorii mikrořadiče vyhrál Adam Roth (4ITA) a kategorii programování webu vyhrál Jan Lupčík (4ITA). Kategorii programování mládež vyhrál Kryštof Gärtner (SPŠ Chomutov) a kategorii programování žáci určenou pro druhý stupeň Josef Veselý (Gymnázium Lovosice). Vítězům pomůže umístění v soutěži k přijetí na vysokou školu. Příští rok, jak všichni doufají, se soutěž uskuteční tradiční prezenční formou opět v prostorách naší školy.

Výsledková listina


Dne 14.05.2021, Aleš Kučera


Noc vědců UJEP RES STŘ

Již dnes ve večerních hodinách se koná celorepubliková akce Noc vědců. V našem regionu akci podporuje například i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP). Tématem letošního ročníku je Člověk a robot.

Přikládáme odkaz na tuto akci, která by měla začít dnes v 19:00 hodin - z důvodu epidemie COVID-19 se letos koná online formou.

Dne 27.11.2020, Pavel Novák


RODIČE A ŽÁCI RES STŘ

Vážení žáci, vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění dotazníků a zpětnou vazbu pro vedení školy. Vážíme si vašich názorů a děkujeme za podněty v této nelehké době.

Dovoluji si Vám podat informaci o provozních podmínkách školy nejméně  do 20. 11. 2020.

Z důvodu opatření Vlády a ministerstev i dále bude probíhat distanční forma vzdělávání, vše záleží na odvolání opatření.

Děkujeme všem žákům a rodičům za podporu a účast na této formě. 

V případě jakýchkoliv problémů a nejasností se obracejte na třídní učitele, nebo na učitele jednotlivých předmětů. 

Pokud potřebujete něco administrativního vyřešit, využijte prosím možnosti elektronické komunikace na kontakty školy, nebo PO-ÚT sekretariát školy. Školní stravování je v uvedené době zrušeno.

Vážení rodiče,

plánované třídní schůzkve dnech 18.11. 2020  (středisko Resslova) a 19.11.2020 (středisko Stříbrníky) od 16:30 hodin proběhnou dálkovou formou (online).
Od třídních učitelů obdržíte do emailů pozvánky do aplikace TEAMS na setkání s třídními učiteli. Po skončení jednání s třídními učiteli budete mít možnost se spojit i s vyučujícími jednotlivých předmětů.

V případech, že Vláda ČR přijme další mimořádná opatření  pro provoz škol, budeme Vás o dalším postupu neprodleně informovat.

Děkuji za Váš dosavadní přístup k průběhu vzdělávání distančním způsobem.

Přeji hezké dny.

Jaroslav Mareš, ředitel školy

Dne 24.10.2020, Jaroslav Mareš


VÍTĚZSTVÍ ŽÁKŮ ŠKOLY CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI RES STŘ

Králem distribuční maturity se stal Aleš Moravec z Ústí nad Labem

Distribuční maturitu, která tentokráte proběhla za zcela jiných podmínek než ty v předchozích letech, má za sebou dvacet žáků z partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli do Kladna na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie.

Teoretická část včetně závěrečného „maturitního“ testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou, pohotovostním kabelovým měřícím vozem, vyhledáváním podzemního vedení kabelů a vytyčování poruch. Samozřejmostí byly roušky, brýle a desinfekce na ruce.

Spojení přednášek odborníků a dlouholetých praktiků z ČEZ Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či vytyčování sítí v ulicích Kladna, oslovilo jako vždy všechny účastníky distribuční maturity. Všichni tak už mají konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix. Nabyté znalosti jim pak pomohly i zvládnout odpovědi na otázky v závěrečném testu. Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně.

Letošním králem Distribuční maturity v Kladně se stal Aleš Moravec ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem, druhý skončil Daniel Rejman ze stejné školy a třetí Vít Klimeš z VOŠ a SPŠE Plzeň.

Dne 01.10.2020, Jaroslav Mareš