Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Exkurze A3 a E4 v Rakousku RES

V pondělí 20. 10. 2014 se třídy A3 a E4 vypravily autobusem s Ing. Pavlem Kobrlem a Mgr. Evou Tošovskou na exkurzní zájezd na jižní Moravu a do Rakouska. První exkurze se uskutečnila v Siemensu Drásov, kde se vyrábějí asynchronní motory s kotvou nakrátko velkých výkonů a synchronní generátory s hladkým rotorem i vyniklými póly středních výkonů do řádu desítek MW zejména pro zaoceánské lodě a ropné plošiny. Žáci viděli výrobu komponent, navíjení i montáž strojů.


Následoval přejezd do elektrárny Hodonín. Zde se spalují především tzv. štěpky, tedy biomasa, a elektrárna má největší příjmy z ekologických dotací a tepla pro město Hodonín. Žáci si prohlédli sklad paliva, kotel, strojovnu s velínem a rozvodnu 110 kV.

Po noclehu v Břeclavi následoval přejezd do Rakouska a exkurze v závodu firmy Melecs Siegendorf, kterou pro nás zajistil náš příznivec, ředitel firmy Melecs Teplice a bývalý žák naší školy Ing. Michal Arnold. Třídy se při exkurzi rozdělily na čtyři skupiny, které provázeli rakouští odborníci, tlumočení obstarali naši učitelé a Ing. Arnold se svým kolegou. V továrně se vyrábějí na plně automatizovaných linkách desky s tištěnými i drátovými spoji pro automatické pračky, ledničky a jiné domácí spotřebiče. Další oblastí výroby jsou „automotive electronic products“ - osvětlovací LED soustavy do světlometů i jiných světel osobních automobilů nejrůznějších značek. Vyrábější se zde i snímací jednotky pro hydraulické posilovače řízení. Novým trendem je, že každý namontovaný prvek, každá součástka v závodě má nezaměnitelné označení, takže lze kdykoliv v budoucnu dohledat jejich původ i zaměstance, kteří s nimi manipulovali. Exkurze byla pro žáky velice zajímavá a přínosná. Po skončení exkurze a výborném obědě se všichni vrátili do Ústí nad Labem.

Ing. Pavel Kobrle

Dne 24.11.2014, Pavel Novák


Třídní schůzky RES STŘ

V příštím týdnu se konají na obou střediscích třídní schůzky. Srdečně na ně zveme všechny rodiče.

  • středisko Stříbrníky - úterý 18.11.2014 od 16:30 hodin (od 16:00 Unie rodičů)
  • středisko Resslova - středa 19.11.2014 od 16:30 hodin

Dne 13.11.2014, Pavel Novák


Listopadové dny otevřených dveří RES STŘ

Zveme všechny zájemce a budoucí uchazeče o studium na naší škole na blížící se dny otevřených dveří.

  • středa 12. listopadu 2014 - středisko Stříbrníky, 13:00 - 17:00 hodin
  • čtvrtek 13. listopadu 2014 - středisko Resslova, 14:00 - 16:00 hodin (čas zahájení poslední prohlídky)

Seznamy oborů v jednotlivých střediscích naleznete v sekci Pro uchazeče / Obory .

Dne 09.11.2014, Pavel Novák


Titul "Doporučeno zaměstnavateli" RES STŘ

Dne 5. listopadu 2014 byl naší škole udělen titul od Klubu zaměstnavatelů.  Na základě hlasování firem z Ústeckého kraje, které proběhlo v letošním roce, se naše škola se umístila na 1. místě. Certifikát je uložen  zde  

"V tomto ocenění Klubu zaměstnavatelů hledáme střední školy a fakulty vysokých škol nejlépe připravující na zaměstnání. Prestižní titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATLI udělený zástupci předních zaměstnavatelů z celé České republiky je užitečnou zpětnou vazbou pro školy samotné, ale zejména cennou informací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich rodiče hledající správnou volbu pro přípravu na budoucí kariéru svých dětí."

"DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI je součástí prestižních Výročních cen Klubu zaměstnavatelů, kam patří také Sodexo Zaměstnavatel roku, Cena personalistů za nejlepší HR projekt, nebo Osobnost HR (pozn: HR - Human Resources, Řízení lidských zdrojů) . 
                                                      

Dne 07.11.2014, Martin Tůma


Třídní schůzky RES

Ve středu dne 19. 11. 2014 se ve středisku Resslova konají v době od 16:30 do 18:30 hodin rodičovské (třídní) schůzky. Rozpis umístění tříd v jednotlivých učebnách a rozmístění vyučujících v kabinetech, učebnách a laboratořích bude opět připraven pro rodiče v písemné formě.

Účast rodičů či jiných zákonných zástupců je velmi důležitá. Žádáme rodiče žáků 4. ročníků o co nejvyšší účast, protože bude podána komplexní informace o maturitních zkouškách, zejména o volbě povinně volitelného předmětu (MAT, ANJ nebo NEJ) s ohledem na výsledky „maturity nanečisto“ z předmětu MAT, kterou žáci 4. ročníků konali koncem října a počátkem listopadu 2014.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 05.11.2014, Pavel Novák


Výstava Vzdělávání 2015 RES STŘ

Naše škola bude i na této výstavě prezentovat své studijní i učební obory. Výstava se koná v prostorách Gymnázia a SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 99. Na tuto akci opět srdečně zveme žáky ZŠ a jejich rodiče! Mapa je tady!

  • čtvrtek 6. listopadu  9 - 17 hodin
  • pátek 7. listopadu  8 - 16 hodin

Další akce, na kterých nás najdete:

Škola Děčín 2014:  2. – 3. prosince 2014, Děčín - KD Střelnice

Dne 31.10.2014, Martin Tůma