Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

soutěž "A je to 2014" STŘ

Dne 10. 12.2014 proběhl ve středisku Stříbrníky pátý ročník soutěže pro žáky 9. tříd ZŠ ,,A JE TO 2014". Této akce se zúčastnilo celkem 10 základních škol. Chlapci soutěžili  v technických disciplínách, děvčata zápolila v učebnách logistických a finančních služeb. Na prvním místě se umístilo soutěžní družstvo ze ZŠ Anežky České, druhé místo obsadilo družstvo ZŠ Vojnovičova a na pěkném třetím místě skončili soutěžící ze ZŠ Elišky Krásnohorské. Dne 11.12.2014, Martin Tůma


Druhý den otevřených dveří je za námi RES

V sobotu dne 06. 12. 2014 se na SPŠ v Resslově ulici konal v tomto roce již druhý „Den otevřených dveří“ (DOD). Do naší školy dorazilo v časovém horizontu 9.00 – 13.00 hod. více než 140 návštěvníků z různých míst Ústeckého kraje, kteří nejdříve v multimediálním přednáškovém sále pro 100 posluchačů obdrželi vstupní informace o možnostech studia na naší škole a rovněž i o kritériích a průběhu přijímacího řízení .


Poté byli rozděleni do menších skupin a postupně si pod vedením pedagogů a žáků prohlédli nejzajímavější učebny, laboratoře a pracoviště naší průmyslovky . Namátkou jmenujme moderní žákovský autoservis, učebnu CNC strojů, učebnu počítačové grafiky, elektrotechnické laboratoře, učebnu automatizace od firmy FESTO, učebnu mikroprocesorové techniky, školní dílny, tělocvičnu, učebnu cizích jazyků atd.

Za přípravu a zdárný průběh celé podařené akce patří dík všem pedagogům a žákům, kteří se na organizaci DOD aktivně podíleli.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 11.12.2014, Pavel Novák


VÁNOCE RES STŘ

PŘÁNÍ

Dne 08.12.2014, Jaroslav Mareš


Exkurze A3 a E4 ve východních Čechách RES

V úterý 11. 11. 2014 se třídy A3 a E4 vypravily autobusem s Ing. Pavlem Kobrlem a Ing. Václavem Votrubcem na exkurzní zájezd východních Čech. První exkurze se uskutečnila v elektrárně Trutnov-Poříčí. Elektrárna spaluje hnědé uhlí z Bíliny a biomasu. Vyrábí kromě elektrické energie teplo pro celé Podkrkonoší. Žáci si prohlédli úpravnu vody, paliva, kotel, strojovnu a rozvodnu vysokého napětí. Po skončení exkurze následoval oběd a poté všichni odjeli do Teplic nad Metují, aby podnikli od Teplických skal turistickou vycházku Vlčí roklí do Adršpašských skal a Adršpachu. Nocleh byl v hotelu Horal v Trutnově.


Ve středu odjela výprava do Náchoda a následovala exkurze do podniku Atas elektromotory. V této továrně se již téměř sto let vyrábějí asynchronní motory s kotvou nakrátko malých výkonů a malé stejnosměrné motory. Žáci měli možnost sledovat výrobu statorových i rotorových plechů, kompletování paketů magnetických obvodů, navíjení statorů, navíjení kotev pro stejnosměrné stroje a odlévání kotev nakrátko asynchronních motorů, jakož i konečnou montáž strojů. Odpoledne si všichni prohlédli centrum Náchoda a vystoupali i k zámku. Poslední akcí byla návštěva vojenské tvrze Dobrošov nedaleko Náchoda. Po výkladu o prvorepublikových opevněních sestoupili žáci v bunkru Zelený do podzemních prostor a na povrch se vrátili po kilometrové procházce tunely v pěchotním srubu Můstek. Zájezd byl náročný, ale po všech stránkách úspěšný.

Dne 06.12.2014, Pavel Novák


Sobotní den otevřených dveří na Resslovce RES

Srdečně zveme uchazeče o studium a jejich rodiče na letošní už druhý den otevřených dveří, který se koná v sobotu 6. prosince 2014 od 9 do 12 hodin (čas zahájení poslední prohlídky) ve středisku Resslova.

Dne 03.12.2014, Pavel Novák


Exkurze A3 a E4 v Rakousku RES

V pondělí 20. 10. 2014 se třídy A3 a E4 vypravily autobusem s Ing. Pavlem Kobrlem a Mgr. Evou Tošovskou na exkurzní zájezd na jižní Moravu a do Rakouska. První exkurze se uskutečnila v Siemensu Drásov, kde se vyrábějí asynchronní motory s kotvou nakrátko velkých výkonů a synchronní generátory s hladkým rotorem i vyniklými póly středních výkonů do řádu desítek MW zejména pro zaoceánské lodě a ropné plošiny. Žáci viděli výrobu komponent, navíjení i montáž strojů.


Následoval přejezd do elektrárny Hodonín. Zde se spalují především tzv. štěpky, tedy biomasa, a elektrárna má největší příjmy z ekologických dotací a tepla pro město Hodonín. Žáci si prohlédli sklad paliva, kotel, strojovnu s velínem a rozvodnu 110 kV.

Po noclehu v Břeclavi následoval přejezd do Rakouska a exkurze v závodu firmy Melecs Siegendorf, kterou pro nás zajistil náš příznivec, ředitel firmy Melecs Teplice a bývalý žák naší školy Ing. Michal Arnold. Třídy se při exkurzi rozdělily na čtyři skupiny, které provázeli rakouští odborníci, tlumočení obstarali naši učitelé a Ing. Arnold se svým kolegou. V továrně se vyrábějí na plně automatizovaných linkách desky s tištěnými i drátovými spoji pro automatické pračky, ledničky a jiné domácí spotřebiče. Další oblastí výroby jsou „automotive electronic products“ - osvětlovací LED soustavy do světlometů i jiných světel osobních automobilů nejrůznějších značek. Vyrábější se zde i snímací jednotky pro hydraulické posilovače řízení. Novým trendem je, že každý namontovaný prvek, každá součástka v závodě má nezaměnitelné označení, takže lze kdykoliv v budoucnu dohledat jejich původ i zaměstance, kteří s nimi manipulovali. Exkurze byla pro žáky velice zajímavá a přínosná. Po skončení exkurze a výborném obědě se všichni vrátili do Ústí nad Labem.

Ing. Pavel Kobrle

Dne 24.11.2014, Pavel Novák