Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola Fakultní škola Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Dvoudenní exkurze v TPCA Kolín a Elektrárně Dlouhé stráně STŘ

Dne 

    18.5.2015 se žáci elektrotechnických oborů SPŠ střediska Stříbrníky zúčastnili exkurze v automobilce TPCA v Kolíně, kde se vyrábí druhá generace modelů TOYOTA, PEUGEOT a CITROȄN.

    V informačním středisku byl promítnut film o historii a výstavbě montážního závodu. Potom žáci nasedli na vláček, který je provážel po celém závodě. Žáci projížděli lisovnou, skladovým hospodářstvím, svařovnou v těsné blízkosti svářecích robotů a podél celé montážní linky jednotlivých vozů. V těchto provozech shlédli, jak jsou využívány moderní ekologické a automatizované procesy celé výroby po jednotlivých krocích montáže.

    Po absolvování exkurze byla provádějícím zaměstnancem zodpovězena řada dotazů ze strany zvědavých žáků. Tato exkurze byla přínosem jak z hlediska ekologie výroby, tak i z pohledu využívání automatizace a robotizace výrobního procesu. Veškeré poznatky budou využívány v rámci výuky odborných předmětů oborů elektro.

    Druhý den 19.5.2015 se žáci přemístili na exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně, která byla dána do ostrého provozu v roce 1996. V jejím úvodu proběhla informace a promítání filmu v informačním středisku. Po bezpečnostním proškolení se třídy přemístily do útrob vlastní elektrárny. Žáci procházeli podzemními tunely, kterými byla tato elektrárna ražena a to z toho důvodu, aby nenarušovala okolní krajinu. Elektrárna se totiž nachází v CHKO Jeseníky. Součástí exkurze byla prohlídka podzemní kaverny, kde se nachází dvě turbosoustrojí s reverzními Francisovými turbínami, každá o výkonu 325 MW v turbínovém výkonu a 312 MW v čerpadlovém režimu. Pozornost vyvolala velikost kulových uzávěrů na přivaděči, kterými protéká 8,5 m3 vody za sekundu. Další zajímavostí byla dutá hřídel o průměru 1000 mm, na které jsou připevněny generátory a na nich pak rozběhové motory,které při spouštění čerpadlového režimu roztáčí lopatky turbíny do protisměru. Po prohlídce podzemní části elektrárny vyjeli žáci autobusem k horní nádrži,která se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m s hloubkou 26 m.

    V závěru exkurze byli žáci seznámeni s celkovými náklady na stavbu elektrárny, s hlavními dodavateli a s dalšími technickými hodnotami. I tato plnohodnotná exkurze splnila naše očekávání a všechny poznatky budou využívány při výuce odborných předmětů z pohledu výroby elektrické energie v Česku.               

                                                Bc. Petr Šiller

Dne 27.05.2015, Martin Tůma


Druhé kolo přijímacího řízení RES STŘ

Ředitel vyhlásil kriteria 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2015/2016. Přihlášky mohou uchazeči o studium podávat do 27. května. Výsledky budou vyhlášeny 3. června 2015.

Dne 14.05.2015, Pavel Novák


Další velké úspěchy žáků SPŠ z Resslovy ulice v soutěžích na celostátní úrovni RES

Dne 23. 04. 2015 se na SPŠ v Hradci Králové konal 14. ročník celostátní soutěže „Počítačové modelování a kreslení“ pořádaný firmou 3E PRAHA ENGINEERING , a. s.

Naši školu reprezentovali žáci Ondřej Novák, Vít Doležal (oba S2A), Jakub Čechlovský a Martin Topš (oba S3).

V soutěži středních škol (bylo jich celkem 14) v  kategorii 2D obsadila naše škola vynikající 2. místo . V soutěži jednotlivců obsadil v kategorii 2D Vít Doležal 3. místo a Ondřej Novák 7. místo, v kategorii 3D obsadil Jakub Čechlovský 4. místo.

Ing. Vlastimil SEKAL, zástupce ředitele

Dne 13.05.2015, Pavel Novák


Dračí lodě 2015 RES

Dne 1.5.2015 obsadil tým sestavený Petrem Paskou 2. místo v závodě posádek SŠ na dračích lodích. Startovné bylo hrazeno z prostředků o. p. s. Technik budoucnosti.

Dne 05.05.2015, Pavel Novák


Výsledky 1. kola přijímacího řízení RES STŘ

Byly vyhlášeny výsledky prvního kola přijímacího řízení, najdete je v těchto souborech:

Rozhodnutí si uchazeči mohou vyzvednout osobně v prvním patře střediska Resslova na studijním oddělení, rozhodnutí pro obory střediska Stříbrníky je možné také vyzvednout na sekretariátu střediska Stříbrníky. Při té příležitosti můžete také ihned odevzdat svůj zápisový lístek . Ten musí být odevzdán do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků, poté platnost přijetí zaniká. Po sečtení odevzdaných zápisových lístků může ředitel vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení pro doplnění zbylých míst.

Dne 22.04.2015, Pavel Novák


Krajské kolo SOČ a 4AP STŘ

Dne 16.4.2015 se tři žáci ze třídy 4AP a jeden ze třídy A3 zúčastnili krajského kola sotěže SOČ. Celkem získali dvě 1. místa, jedno 2. místo  a jedno 3. místo. Lukáš Nebohý získal 1. místo s prací Implementace softwarových procesorů PicoBlaze a MicroBlaze v obvodech FPGA a Tomáš Kosťov 2. místo s prací dopravník v kategorii 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a Jan Kalina se umístil na 1. místě s prací Fraktální množiny v kategorii 1. matematika a statistika. Lukáš a Jan tak budou reprezentovat školu na celostáním kole této soutěže 15. a 16.6.2015 v Plzni. Zmiňované 3.místo vybojovala dvojice žáků Kryštof Endler a Jan Kalina s prací Ovládání robot - kit AREXX AAR-04 taktéž v kategorii číslo 10. Všem žákům patří naše blahopřání.


Dne 20.04.2015, Martin Tůma

Odkazy


Aktuality