Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola Fakultní škola Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

První školní den RES STŘ

Výuka všech tříd na obou střediscích začíná 1. září v 8 hodin. Informace pro první ročníky budou vždy ve vchodu do budovy.

Dne 27.08.2015, Pavel Novák


Adaptační kurz prvních ročníků RES STŘ

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky prvních ročníků, jeho cílem je usnadnit přechod Vašim dětem ze základní školy na naši školu, vzbudit zájem o studium, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu „Naučme se toleranci“ se uskuteční ve Starých Splavech od 7. 9. do 8. 9. 2015 pro středisko Stříbrníky a od 8. 9. do 9. 9. 2015 pro středisko Resslova. Dvoudenní soustředění bude probíhat formou interaktivních seminářů a her za účasti třídního učitele, výchovné poradkyně, metodika prevence, Policie ČR a dalších pedagogických pracovníků. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím sportovních her a různých dalších aktivit. Jednotlivé činnosti jim pomohou v orientaci ve vybraném studijním oboru a zaměří se na závažné společenské problémy související s drogami, kouřením a alkoholem.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Staré Splavy

Termín: 7. - 8. 9. 2015 středisko Stříbrníky, 8. - 9. 9. 2015 středisko Resslova

Cena: 500 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné). Žáci zaplatí část nákladů, zbytek uhradí o.p.s. Technik budoucnosti a Unie rodičů.

Forma úhrady: Částka 500 Kč, žáci střediska STŘ - platba 1. 9. třídnímu učiteli, žáci střediska RES - platba 3. 9. třídnímu učiteli.

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči v den odjezdu (7. 9. nebo 8. 9.).

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, psací potřeby, šátek na zavázání očí.


PaedDr. Eva Kavinová, výchovná poradkyně

Dne 27.08.2015, Pavel Novák


Zahajovací porady RES STŘ

Zahajovací porady se na obou střediscích konají v pondělí 24.8.2015 od 8:00 hodin.

Dne 20.08.2015, Pavel Novák


Potvrzení o studiu RES STŘ

Potvrzení o studiu vydáváme na školní 2014/2015. Potvrzení o studiu na školní rok 2015/2016 bude vydáváno žákům školy od 1. 9. 2015. Děkujeme za pochopení.

Dne 20.07.2015, Jana Seberová


Prázdniny a dovolené RES STŘ

Vážení žáci, kolegové a přátelé školy,

zítra skončí školní rok 2014/2015. Přejeme vám klidné léto, hezké prázdniny nebo dovolenou a budeme se těšit na startu dalšího školního roku,

Vedení školy

Dne 29.06.2015, Jaroslav Mareš


Třídní schůzky budoucích 1. ročníků RES STŘ

Informační třídní schůzky budoucích prvních ročníků se budou konat 23.6. od 16 hodin pro všechny obory střediska Stříbrníky v prostorách tohoto střediska (zahájení v jídelně, poté dle rozpisu ve třídách).
Pro středisko Resslova se schůzka uskuteční 24.6. od 16 hodin v aule Pedagogické fakulty UJEP v ulici České Mládeže. 

Dne 23.06.2015, Martin Tůma