Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola Fakultní škola Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Nabídka zaměstnání STŘ

Volné pracovní místo: učitel odborných předmětů – databáze, webové aplikace

Místo výkonu práce: Výstupní 3219/2, 400 11  Ústí nad Labem

Nástup možný ihned.

Veškeré bližší informace podá: Ing. Bc. Martin Tůma – tel. 478 572 255, 777 470 595

Dne 03.10.2015, Zdeněk Vazač


Prezentace firmy G.U.N.T. na naší škole RES

Dne 25. 09. 2015 se ve středisku Resslova konala prezentace výrobků firmy G.U.N.T. Hamburk, SRN. Tato firma se zabývá návrhem a výrobou technických učebních pomůcek zejména pro střední a vysoké technické školy.

Prezentace se zúčastnili někteří vyučující technických (zejména strojírenských a dopravních) předmětů (viz. fotogalerie). Prezentace probíhala zejména v angličtině, částečně také v němčině.

Pro prezentaci jsme vybrali následující oblasti:

1. Chlazení a klimatizace

2. Univerzální stroj pro zkoušení materiálů (mj. tahová zkouška, tlaková zkouška, zkouška ohybem, zkouška tvrdosti podle Brinella apod.)

3. Měření na Peltonově vodní turbíně

4. Pístový kompresor

5. Zjišťování průběhu napětí ve strojních součástech (např. v jeřábovém háku)

Prezentace firmy G.U.N.T. nám ukázala nejen moderní trendy v oblasti technických učebních pomůcek, ale i směr při realizaci projektu nové laboratoře pro výuku maturitního předmětu Kontrola a měření.

Ing. Vlastimil SEKAL, zástupce ředitele

Dne 29.09.2015, Pavel Novák


Naučme se toleranci RES STŘ

Jako každý rok, tak i letos se žáci prvního ročníku SPŠ obou středisek zúčastnili na začátku školního roku adaptačního projektu „Naučme se toleranci“, který se uskutečnil ve Starých Splavech od 7. 9. do 9. 9. 2015. Toto dvoudenní soustředění bylo naplněné aktivitami, které měly našim žákům usnadnit nejenom příchod na naši školu, ale i vytvořit si dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům, poznat jeden druhého a naučit se nové dovednosti prostřednictvím nevšedních aktivit. Za účasti Policie ČR poznali základy sebeobrany, práci policie, poučili se v oblasti prevence závislosti, odhalili své fyzické dovednosti i psychické schopnosti a v neposlední řadě prostřednictvím interaktivních her poznali jak své spolužáky, tak své učitele a někteří i sami sebe.

Dva dny zábavy naplnily svůj účel, studenti prožili akční dny a odjížděli s pocitem příjemně strávených chvil.

Při odjezdu většina konstatovala: „Škoda, že tu nejsme aspoň týden!“ A to vypovídá za vše.

Věra Horáková

Jaroslav Mareš

Dne 20.09.2015, Jaroslav Mareš


Adaptační kurz prvních ročníků RES STŘ

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás informovat o projektu, který každoročně pořádáme na začátku školního roku. Projekt je určen pro žáky prvních ročníků, jeho cílem je usnadnit přechod Vašim dětem ze základní školy na naši školu, vzbudit zájem o studium, vytvořit dobrý vztah ke spolužákům, k učitelům a připravit je na obtížnost nového učiva.

Letošní ročník adaptačního projektu „Naučme se toleranci“ se uskuteční ve Starých Splavech od 7. 9. do 8. 9. 2015 pro středisko Stříbrníky a od 8. 9. do 9. 9. 2015 pro středisko Resslova. Dvoudenní soustředění bude probíhat formou interaktivních seminářů a her za účasti třídního učitele, výchovné poradkyně, metodika prevence, Policie ČR a dalších pedagogických pracovníků. Žáci se budou vzájemně seznamovat prostřednictvím sportovních her a různých dalších aktivit. Jednotlivé činnosti jim pomohou v orientaci ve vybraném studijním oboru a zaměří se na závažné společenské problémy související s drogami, kouřením a alkoholem.

Organizační pokyny:

Místo pobytu: Staré Splavy

Termín: 7. - 8. 9. 2015 středisko Stříbrníky, 8. - 9. 9. 2015 středisko Resslova

Cena: 500 Kč pro žáky (ubytování, stravné, jízdné). Žáci zaplatí část nákladů, zbytek uhradí o.p.s. Technik budoucnosti a Unie rodičů.

Forma úhrady: Částka 500 Kč, žáci střediska STŘ - platba 1. 9. třídnímu učiteli, žáci střediska RES - platba 3. 9. třídnímu učiteli.

Prohlášení o bezinfekčnosti: Žáci odevzdají třídnímu učiteli prohlášení podepsané rodiči v den odjezdu (7. 9. nebo 8. 9.).

Vybavení: Spací pytel, sportovní oblečení a obuv, domácí obuv, psací potřeby, šátek na zavázání očí.


PaedDr. Eva Kavinová, výchovná poradkyně

Dne 27.08.2015, Pavel Novák


Zahajovací porady RES STŘ

Zahajovací porady se na obou střediscích konají v pondělí 24.8.2015 od 8:00 hodin.

Dne 20.08.2015, Pavel Novák


Potvrzení o studiu RES STŘ

Potvrzení o studiu vydáváme na školní 2014/2015. Potvrzení o studiu na školní rok 2015/2016 bude vydáváno žákům školy od 1. 9. 2015. Děkujeme za pochopení.

Dne 20.07.2015, Jana Seberová

Odkazy


Aktuality