Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola Fakultní škola Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Prázdniny a dovolené RES STŘ

Vážení žáci, kolegové a přátelé školy,

zítra skončí školní rok 2014/2015. Přejeme vám klidné léto, hezké prázdniny nebo dovolenou a budeme se těšit na startu dalšího školního roku,

Vedení školy

Dne 29.06.2015, Jaroslav Mareš


Třídní schůzky budoucích 1. ročníků RES STŘ

Informační třídní schůzky budoucích prvních ročníků se budou konat 23.6. od 16 hodin pro všechny obory střediska Stříbrníky v prostorách tohoto střediska (zahájení v jídelně, poté dle rozpisu ve třídách).
Pro středisko Resslova se schůzka uskuteční 24.6. od 16 hodin v aule Pedagogické fakulty UJEP v ulici České Mládeže. 

Dne 23.06.2015, Martin Tůma


STRE TECH ČVUT PRAHA RES STŘ

V červnu se naši žáci zúčastnili celostátní přehlídky prací studentů středních škol na akci pořádané ČVUT Praha Středoškolská technika 2015 – STRE TECH 2015.

 Cílem akce je na vysokoškolské půdě odprezentovat práce talentovaných středoškolských studentů.

Na této akci nás prezentovali Tomáš Kosťov a Petr Holický ze třídy A3.

Děkujeme jim za reprezentaci školy a doufáme, že budou i nadále ve svých aktivitách pokračovat.

 

Dne 20.06.2015, Jaroslav Mareš


Upozornění - 2. kolo přijímacího řízení! RES STŘ

Zápisové lístky k potvrzení, že na naší škole chcete studovat, odevzdávejte (písemně, osobně) nejpozději do 17. 6. 2015!  Neodevzáte-li zápisový lístek, platnost přijetí zaniká.

Seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn na pracovištích školy i webových stránkách dne 3. 6. 2015, viz příspěvek níže.

Dne 11.06.2015, Jana Seberová


Studentské servisní dny v CEDOPu RES STŘ

Ve dnech 9.6. – 10.6.2015 se bude na naší škole konat 4. ročník tzv. Studentských servisních dnů v CEDOPu. Žáci 3. ročníku oboru Dopravní prostředky se zaměřením na silniční vozidla a logistiku budou v těchto dnech od 8:00 do 14:00 hodin zájemcům z řad zaměstnanců školy (střediska Resslova i Stříbrníky) provádět zdarma kontrolu technického stavu jejich vozidla, včetně doplnění klimatizace. Zájemci o prohlídku nechť se objednávají osobně, e-mailem u p. učitele Miroslava Barana (miroslavbaran@spsul.cz nebo na tel. 774 848 895). Počet vozidel bude z časových důvodů omezen, proto neváhejte a objednejte se včas. Děkujeme předem za Váš zájem.

I letos si mohou všichni zaměstnanci i studenti objednat autodíly na svá vozidla přímo u přítomného zaměstnance firmy Inter Cars, která s naší školou spolupracuje. Díly budou za výhodné velkoobchodní ceny. Objednané autodíly vám budou dodány přímo do školy.

Dne 08.06.2015, Pavel Novák


Dvě další školení FESTO pro naše žáky RES

Historicky první dopravní třída na  FESTO semináři

Ve dnech 2.6. až 3.6.2015 absolvovali vybraní žáci třídy D2 oboru Dopravní prostředky, jako první svého oboru, seminář FESTO - PN111 Úvod do pneumatiky. Obsahem semináře byl odborný výklad, ukončený závěrečným online testem. Absolventi kurzu měli za úkol nasimulovat v programu FluidSim a také prakticky zapojit 18 úloh (celkem 36 zapojení).

FESTO PN281 Úvod do elektropneumatiky

Ve dnech 4.6. až 5.6.2015 proběhl odborný FESTO seminář Úvod do elektropneumatiky. Čerství maturanti si zde prověřili získané znalosti z mechatroniky. Absolventi kurzu na sedmnácti zakreslených, nasimulovaných a prakticky zapojených úlohách prokázali základní znalosti elektropneumatiky. Ty byly pak ověřeny závěrečným testem.

Z obou školení vám přinášíme fotoreportáž.

Dne 07.06.2015, Pavel Novák