Oznámení RES STŘ

Středisko RESSLOVA - od 20. 7. do 12. 8. 2016 uzavřeno studijní oddělení, od 1. 8. do 19. 8. 2016 uzavřen sekretariát školy z důvodu čerpání dovolené. Středisko STŘÍBRNÍKY - od 1. 8. do 19. 8. 2016 uzavřen sekretariát střediska z důvodu čerpání dovolené.

V nezbytně nutných případech se obracejte na pracovnice ekonomického úseku.

Potvrzení o studiu lze vydat na školní rok 2015/2016. Potvrzení o studiu na školní rok 2016/2017 se bude vydávat od 1. 9. 2016.

Dne 25.07.2016, Jana Seberová


Úspěch v celostátní přehlídce SOČ RES

Ve dnech 17. - 19. 06. 2016 se na SPŠ v Hradci Králové konal 38. ročník celostátní přehlídky ve středoškolské odborné činnosti (SOČ). Naši školu reprezentovali letošní absolventi ze třídy A4 Tomáš Kosťov a Petr Holický.

Velkého úspěchu dosáhl Tomáš Kosťov, který v kategorii Elektrotechnika s prací Multifunkční robotické vozidlo obsadil výborné 9. místo ze šestnácti soutěžících.

Blahopřejeme k tomuto významnému úspěchu a přejeme hodně úspěchů ve studiu na vysoké škole.

Ing. Vlastimil Sekal, zástupce ředitele

Dne 21.06.2016, Pavel Novák


Výroční konference Cisco NetAcad 2016 - Košice STŘ

Naše účast na výroční konferenci programu NetAcad – Košice 2016

Za účasti předních firem z IT oblasti proběhla v Košicích, ve dnech 10. a 11. června,  konference NetAcad pro Českou a Slovenskou republiku.


Vzdělávací program NetAcad patří ve světě mezi to nejlepší, co v oblasti IT mohou žáci středních a vysokých škol absolvovat. Naše škola patří mezi první školy v ČR, kde bylo možné projít daným programem. Škola získala ve své historii řadu úspěchů v rámci soutěží mezi jednotlivými akademiemi. Proto naše účast na této konferenci byla nutná.

V rámci konference byly představeny novinky programu , které se připravují nebo jsou již do kurzů implementovány. Mezi nově připravované kurzy patří kurz Programming essentials for C++, Cyber security a Network Fundamentals. Věřím, že se nám podaří našim studentům nabídnout, v rámci svého studia, některý z těchto kurzů. Na konferenci proběhla řada přednášek renomovaných IT firem, bylo možné diskutovat s jejich zástupci a získat tak vizi, kam se bude IT oblast dále vyvíjet. Zástupci firem mluvili o velkém zájmu o naše žáky, kteří daný program vystudují. Jmenovat je potřeba hlavně firmy AT&T, T-Systems a především CISCO, která od začátku program NetAcad zaštiťuje. Závěrečný socializační program přinesl plodnou diskusi mezi zástupci jednotlivých akademií. Celá konference upevnila naše přesvědčení, že pro naše studenty oboru informační technologie děláme to nejlepší!

Fotogalerii z jednání naleznete ZDE

Kamil Balín

Dne 16.06.2016, Zdeněk Vazač


Sportovní kurz Stříbrníky STŘ

Společně se svými TU a učiteli TV  měli žáci možnost během sportovního týdne poznat různá sportoviště v našem městě a vyzkoušet si, v rámci svých schopností a dovedností různá sport.odvětví.
Program zahrnoval cvičení v T-Clubu Horák (kruhový trénink, Heat a badminton), přesnou mušku jsme si vyzkoušeli na střelnici v Sebuzíně a na bowlingu v Krásném Březně, vytrvalost na veslařském trenažéru (někteří i na vodě a ve vodě) v cyklocampu  Brná a při orientačním běhu na Střížovickém vrchu (někteří taktéž ve vodě, ale tentokrát z vrchu –pochvala 2ED za odolnost) a v neposlední řadě jsme překonávali obavu z výšek na lezecké Hudy stěně ve Vaňově. 
Kurzu se zúčastnilo 118 žáků, kterým patří pochvala a poděkování za vzornou reprezentaci školy na sportovištích. Taktéž všem patří uznání za často až neobvyklé nasazení, při kterém mnozí překonali sami sebe, své obavy, ale i naše očekávání.
Poděkování všem zainteresovaným učitelům za pomoc  při organizaci kurzu, tak za jejich aktivní zapojení a osobní přínos.

Kurz se konal v Ústí nad Labem, ve dnech 30.5.- 3.6. 2016 a zúčastnili se ho žáci 3.r. maturitních oborů a 2.r. učebních oborů.

Mgr. Drahomíra Vondřičková, vedoucí kurzu

Dne 06.06.2016, Martin Tůma


Letní sportovní kurz - Staré Splavy RES

Ve dnech 30. 5. - 3. 6. se žáci naší školy zúčastnili cyklo - turistického kurzu ve Starých Splavech. Celkem 71 žáků ze všech třetích ročníků střediska Resslova bylo rozděleno do čtyř skupin cyklistů a jedné turistů. I přesto, že nás občas zasáhla bouřka, jsme poznali zajímavá místa jako je například bývalé vojenské letiště Hradčany, Ralsko, hrad Bezděz, Sloup v Čechách, Doksy, Holanské rybníky a jiná zajímá místa v okolí.

Poděkování za hladký průběh akce patří instruktorům a vedoucím družstev Mgr. Richtrové, Ing. Hejdukové, Mgr. Malcové, Mgr. Kormaníkovi a Bc. Šonkovi.

Mgr. Martin Lev, vedoucí kurzu

Dne 06.06.2016, Pavel Novák


Odborná stáž ve Finsku RES

Na přelomu dubna a května se vybraní žáci druhých a třetích ročníků oboru elektrotechnika zúčastnili odborné stáže ve Finsku, která byla plně hrazena z prostředků programu Erasmus+. Akce byla úspěšná, všichni se vrátili nadšení.

Zájemci mohou navštívit následující webové stránky zaky.maweb.eu.

Mgr. Lenka Richtrová

Dne 30.05.2016, Pavel Novák