Logo

Střední průmyslová škola

Resslova 5, Ústí nad Labem

Fakultní škola ČVÚT Páteřní škola Ústeckého kraje

Oblastní kolo soutěže v počítačovém kreslení ve 2D a 3D RES

Ve středu 25. února proběhlo ve středisku Resslova oblastní kolo v kreslení na počítači. Soutěž byla rozdělena na kategorie 2D (AutoCAD) a 3D kreslení (Inventor) a zúčastnili  se jí žáci čtyř průmyslových škol. Výsledky naleznete v této výsledkové listině.


Dne 26.02.2015, Pavel Novák


Další z našich úspěšných absolventů RES

Další z našich absolventů prorazil (i když ne ve svém oboru), a uskutečňuje svůj sen. Více o úspěchu Adama Pavelky, absolventa oboru Elektrotechnika z roku 2009, který točí klipy pro Daru Rolins a Rytmuse si přečtete ve článku na serveru Idnes.cz.

Dne 16.02.2015, Pavel Novák


Exkurze do elektrárny Štěchovice RES

Třída E4 s částí A3 absolvovala v úterý 20.1.2015 v doprovodu Ing. Kobrleho odbornou exkurzi do vodní elektrárny Štěchovice. Žáci odjeli vlakem do Prahy a dále do Davle, přešli historický „most u Remagenu“ a pokračovali autobusem do Štěchovic. V elektrárně se ujal role průvodce bývalý zaměstnanec elektrárny Ing. Petrák. Exkurze začala promítnutím filmu o vodní energetice, vltavské kaskádě a hlavně štěchovické elektrárně. Tu tvoří vlastně dvě elektrárny, jedna průtočná a druhá přečerpávací. Průvodce skupinu provedl objekty průtočné elektrárny se dvěma hydrosoustrojími a dalšími důležitými zařízeními, nevynechal ani velín a dobové fotografie z časů budování elektrárny a rekonstrukce po povodních. Žáci byli průvodcem pochváleni za jejich znalosti a pozornost. S Ing. Kobrlem poté sešli po více než 200 schodech do šachty, kde je soustrojí přečerpávací elektrárny, prohlédli si postupně generátor a turbínu a vystoupali zase nahoru.

Po prohlídce a obědě odjeli všichni do Prahy, vyjeli lanovkou na Petřín a navštívili zrcadlové bludiště a rozhlednu. Poté se skupina přemístila do Jízdárny Pražského hradu, kde právě probíhá výstava Hrady a zámky objevované a opěvované. Velkolepá výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí reprezentovanou šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území. K nejzajímavějším exponátům patří např. relikviář sv. Maura, deník K. H. Máchy či automobil Benz knížete Karla V. Schwarzenberga. Po prohlídce výstavy žáci navštívili Zlatou uličku, prošli Starým Městem a plni zážitků se vydali na zpáteční cestu.

Dne 07.02.2015, Pavel Novák


Studenti staví koleje a vymění i gumy - Ústecký deník RES STŘ

Na webových stránkách Ústeckého deníku si můžete přečíst článek o modernizaci učeben na naší škole v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje.

Dne 05.02.2015, Pavel Novák


Den otevřených dveří ve středisku Resslova RES

Srdečně zveme uchazeče o studium a jejich rodiče na třetí den otevřených dveří, který se koná v úterý 3. února 2015 od 14 do 16 hodin (čas zahájení poslední prohlídky) ve středisku Resslova.

Dne 28.01.2015, Pavel Novák


Minipodniky a škola STŘ

Projekt studentské minipodniky na SŠ v 5 krajích ČR vznikl ve snaze přiblížit studentům na středních odborných učilištích realitu podnikání. Žáci uskutečňují samostatně všechny základní činnosti firmy (řízení firmy, nákup, prodej, propagace, fakturace, péče o zaměstnance, atd.). Cílem nepovinného předmětu je aplikovat získané teoretické znalosti při řešení praktických úloh a získat schopnost spolupracovat v týmu, prezentovat svoje výsledky.

Snahou celého přípravného i realizačního týmu je navodit studentům pocit samostatnosti, zodpovědnosti, týmovosti, poučení se z vlastních chyb, ale zejména zažít si vlastní osobní i společnou radost z úspěchu.

Minipodnik školy připravuje logo a další informace o dění, včetně dalšídh podrobností můžete sledovat  ZDE

Dne 27.01.2015, Zdeněk Vazač

Odkazy


Aktuality